Nondualiteit, de ultieme vrijheid

Expressie van één bron, wat we in onze diepste kern zijn

‘Woe woe’ woensdag!

Pas voorbij dualiteit wordt onze menselijke alchemie en tot wat we in staat zijn begrepen.

Voor elk waanbeeld bestaat er tweevoudigheid - dualisme.

Dat er ‘goed / slecht’, ‘donker / licht’, ‘boven / onder’, … , ‘Yin / Yang’ bestaat.

Balans is de combinatie van orde en chaos

Check ook: https://www.nondualiteit.one/nondualiteit/ [door P. Kicken & P. Smit ]

Het is een illusie!

Dualiteit dient als spiegel voor jezelf, het presenteert je schaduwkant.

Wie vergelijkt zich niet graag met anderen?

Zo houdt iedereen in mijn omgeving een spiegel voor, waardoor ik meer zicht krijg op m’n zwakke en kwetsbare ‘zelf’.

Alle geloofsovertuigingen, dat van de duivel die je gaat vergezellen in hel of dat je gaat dansen met 40 maagdelijke engelen in de hemel - schotelen tegenpolen voor (om te manipuleren).

‘Geloven’ in dualiteit is er al van in het begin. Van meet af aan - ook al veroorzaakt het angst - zoeken we heil in zo’n systemen en we klampen er ons stevig aan vast.

Die illusie creëert de tweestrijd (dualiteit) die je dagelijks voert

Ego of niet? Verzetten of accepteren? Oordelen of observeren? …

Soms lukken dingen. Soms is het leuk. Soms ben ik gelukkig. Soms … Soms niet!

Dualiteit roept de behoefte op om te hebben, het creëren van een tegenmacht - de illusie van de werkelijkheid

L a a t  d i e  g e l o o f s o v e r t u i g i n g  l o s!

Loslaten

  • Laat het los! Er is geen donker noch licht - enkel BEWUSTZIJN

  • Laat het los! Er is geen hemel, er bestaat geen hel - enkel BEWUSTZIJN

  • Laat het los! Er is geen juist, er is geen fout - enkel BEWUSTZIJN

Binnenin je hart, in dat bewustzijn vind je geluk - LIEFDE

Geschreven om te inspireren,
Lex

PS:

  • ‘Like’ of voorzie ook van commentaar op de archiefpagina
    Laten we samen ideeën uitwisselen!

  • Ken je iemand die hier ook ‘pap van lust’ - stuur de mail door!